KOMODITY

Ropa, benzín, platina, zlato, pšenice, kukuřice, káva a další představují suroviny, jež nás přímo či nepřímo obklopují na každém kroku. Převážná část z nich je také obchodována na komoditních burzách. 

Burzovní trhy rozdělují komodity do několika hlavních skupin na 

Energie - ropa, zemní plyn, topný olej, bezolovnatý benzín 

Zrniny a olejniny - kukuřice, pšenice, oves, sójové boby

Masa - vepřové půlky, hovězí na porážku či na výkrm

Kovy - zlato, platina, paladium, stříbro, měď, hliník 

Softs neboli potraviny - kakao, cukr, káva, pomerančový koncentrát

Nejčastěji jsou komodity obchodovány formou tzv. futures kontraktů, které představují pro dodavatele závazek v budoucnu dodat určitou komoditu v předem specifikované kvalitě, za předem stanovenou cenu, v předem určeném čase a standardizovaném množství a na druhé straně pak pro odběratele závazek takovou komoditu odebrat. S futures kontrakty lze snadno obchodovat na finančních trzích a kromě vlastních fyzických obchodů nabízejí pomocí tzv. pákového efektu možnost spekulovat na růst či pokles té či oné komodity. 

Podkladovým aktivem futures kontraktů mohou být jak komodity (energie, kovy, potraviny, obilniny), tak finanční instrumenty (měny, dluhopisy, akciové indexy).


Mezi výhody obchodování s komoditami lze zahrnout:

  • Možnost využití pákového efektu a profitování i z malých cenových pohybů
  • Možnost vydělat jak na poklesu tak růstu cen komodity
  • Možnost obchodovat se zlatem, ropou, kukuřicí či pšenicí, dluhopisy a akciovými indexy
  • Nepřebernou nabídku komoditních burz z celého světa
  • Ohromnou likviditu trhu


Jako nevýhody je třeba zmínit:

  • Komodity jako takové často podléhají zvýšené volatilitě trhu a tedy i zvýšenému riziku
  • Obchodováním s komoditami můžete vydělat, ale vždy současně podstupujete riziko ztráty


V rámci investic můžete spekulovat na pokles i na růst ceny

Cílem každého nákupu i prodeje komoditního kontraktu je dosažení zisku. Celé to funguje velmi jednoduše. Pokud investor očekává, že kurz (cena) poroste, snaží se levně nakoupit, aby mohl následně vydělat prodejem za vyšší cenu. Stejně to funguje i naopak, kdy se s předpokladem, že cena komodity bude klesat, snaží draho prodat, aby pak uzavřel profit z obchodu nákupem za nižší cenu. Zisk nebo ztráta se pak vždy rovná rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou komodity. 

Obchodovat s komoditami, takzvaně spekulovat, můžete i v případě, že určitou komoditu v okamžiku spekulace na pokles ceny, tedy při prodeji, fyzicky nevlastníte, jelikož, jak jsme již uvedli výše, futures kontrakt = závazek do budoucna. Přestože se tedy prodejem futures kontraktu zavážete fyzicky komoditu v budoucnu dodat, následným nákupem identického futures kontraktu dojde k anulaci vaší krátké pozice a vy realizujete pouze finanční zisk nebo ztrátu. 

Co je pákový efekt - finanční páka 

Obchodování s komoditami probíhá pomocí takzvané finanční páky. Ta představuje pro investora určitou výhodu, jelikož může může kontrolovat několikanásobně větší objem aktiv, než činí jeho vlastní kapitál. Na druhé straně představuje finanční páka dvousečnou zbraň, jelikož Váš zisk nebo ztráta plyne vždy z celého objemu kontraktu. Můžeme tedy říci, že s pomocí páky pro vás každý pohyb ceny komodity znamená sice vyšší procentní zhodnocení, ale i riziko vyšší ztráty. 


Seznam aktualit ze světa burzovních trhů naleznete v záložce NOVINKY. Pro vyhledání dostupných informací a aktualit týkajících se vybrané komodity použijte vyhledávací okno v pravém horním rohu. 

Tabulka nejvíce oblíbených komoditních a finančních futures kontraktů