KOMODITNÍ SPREADY

Spread, potažmo spreadový obchod, je vyjádřen nákupem jednoho futures kontraktu a prodejem souvisejícího futures kontraktu současně jako jednoho celku. Otevřením spreadového obchodu se bráno z pohledu burzovních obchodů ocitáte současně v dlouhé i krátké pozici.

Nejvíce známým důvodem aplikace spreadového obchodu je vytvoření si zabezpečení (pojistky) a snížení systémového rizika (rizika spojeného s celým trhem nebo s vybraným segmentem trhu, také známého jako tržní riziko). V době turbulencí na trhu, budete pravděpodobně chtít být tržně neutrální a chráněni proti tržním propadům.

Spreadové obchodování spočívá ve skutečnosti, že na rozdíl od klasického futures obchodování, ve spreadech kupujete i prodáváte futures kontrakt zároveň! V případě klasických futures obchodů se snažíte spekulovat na pokles nebo růst ceny některého aktiva. Jinak řečeno nakupit určitý futures kontrakt za nízkou cenu, abyste ten samý mohli následně prodat za cenu vyšší a inkasovat zisk (v případě otevření dlouhé pozice). V případě otevření krátké pozice se naopak nejprve snažíte prodat za vysokou cenu, abyste později pokud možno ten samý nakoupili zpět za cenu mnohem nižší.

V rámci komoditních spreadů se však snažíme vydělávat na něčem úplně jiném, a tím je změna v rozdílu mezi cenami jednotlivými futures kontraktů. Ve spreadovém obchodování pracujeme nejčastěji se dvěma komoditami a spekulujeme na rozdíl cen mezi nimi.

Obchodování spreadových obchodů Vám umožňuje snížit riziko spojené s otevřením futures pozice. V časech, jako jsou tyto, kdy se evropské země doposud potýkají s následky nedávné krize a mnohé jsou stále nuceny řešit výši svých státních dluhů, a kdy se Spojeným státům s vlastní ekonomikou daří jen o trochu lépe, nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, co bude dál. Futures spready vám mohou pomoci ochránit se před vnějšími událostmi, jež každým dnem značně ovlivňují vývoj trhů.


Výhody obchodování komoditních futures spreadů:

 • Nízké požadavky na margin
 • Téměř nekonečné množství obchodních příležitostí
 • Bezpočet možných kombinací spreadových strategií
 • Ochrana proti limitním pohybům
 • Nižší volatilita a riziko
 • Lepší možnost diverzifikace
 • Časová flexibilita
 • Sezónní konzistence

Nevýhody spreadových obchodů:

 • Spreadové obchody jsou pomalejšího charakteru, nejsou tudíž vhodné pro intradenní investory
 • Obchodování bez STOP pokynů
 • Vyšší margin některých vybraných futures kontraktů 
 • Transakční náklady
 • Riziko zdvojeného pákového efektu

Sezónnost a futures spready

Jedním ze základních kamenů spreadových obchodů je sezónnost.


Statisticky vyjádřeno vykazuje mnoho časových řad futures kontraktů cyklické variace známé jako sezónnosti. Jsou zaznamenávány měřením množství obchodní zainteresovanosti v malých časových intervalech, jako jsou dny, týdny, měsíce nebo čtvrtletí.

 

NEZÁVAZNÁ REGISTRACE


Jméno: * Příjmení: *
E-mail: * Telefon: *
Finanční konzultant: (Pokud jste již v kontaktu se zaměstnancem společnosti HB Partners s.r.o. uveďte zde jeho jméno.)

Všechny vyplňované údaje v kontaktním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a současně tak, aby bylo zamezeno jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.