KONTAKT


HB Partners s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku C
203155, vedená Městským 
soudem
v Praze;
IČ 291 44 906

Sídlo:
Vlkova 841/46
130 00, Praha 3 - Žižkov
Česká republika

Tel.:
(+420) 234 768 016

E-mail:
info@hbpartners.cz