KONTAKT


HB Partners s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku C
203155, vedená Městským 
soudem
v Praze;
IČ 291 44 906

Sídlo:
Průmyslová 1306/7
102 00, Praha 10 - Hostivař
Česká republika

Tel.:
(+420) 234 768 016

E-mail:
info@hbpartners.cz