AKCIE / ETF

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti (veřejná akciová společnost). Základními právy akcionářů jsou účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů.

Akciové trhy patří mezi investory bezpochyby mezi nejoblíbenější investice a proto je nám ctí, že můžeme investorům nabídnout i obchodování s akciemi na hlavních světových trzích.

ETF nám umožňují rychle, jednoduše a levně diverzifikovat portfolia. Emitují je zpravidla velké společnosti (Barclay’s, iShares, Proshares, ETF Securities), které zajišťují jejich likviditu, navíc jejich konstrukce snižuje riziko neschopnosti emitenta dostát závazkům z ETF vyplývajících.

Prostřednictvím ETF lze obchodovat v EUR nebo USD na převážné části zahraniční burz a to jak na růst tak i na pokles podkladového aktiva.


Výhody obchodování akcií a ETF

    • Potenciálně vysoký výnos až v desítkách procent
    • Dividendy
    • Možnost výběru z tisíců akciových titulů hlavních světových burz v USA, UK nebo Německu
    • Nižší rizikovost v porovnání s investicemi do komodit

NEVÝHODY

Využíváním této služby podstupujete výrazné RIZIKO  ztráty.


CHCETE VÍCE INFORMACÍ?