EUROPEAN STRADDLE

Cílem strategie European Straddle je dosahovat konzistentního, pravidelného výnosu cca 0,50 procenta měsíčně, tedy 6 p.a. po odečtení všech poplatků. Strategie je založena na obchodování s certifikáty na německý akciový index DAX a evropský akciový index EuroStoxx. Nakupují se diskont, bonus a reverz bonus certifikáty těsně před splatností – 1 až 3 měsíce. Tím lze dosáhnout vysoce pravděpodobný a pravidelný příjem v řádech desetin procent měsíčně. Strategie může dosahovat výnosu při rostoucím akciovém trhu, stagnujícím akciovém trhu i mírně klesajícím akciovém trhu. Nejvíce rizikovým prostředím pro strategii jsou náhlé prudké tržní výkyvy extrémního rozsahu. Více viz. rizika. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE


 • Obhospodařování na individuálním portfoliovém účtu zákazníka (nikoliv fond).
 • Základní měna CZK (měnové riziko portfolia je zajištěno).
 • Investiční horizont 2 roky.
 • Likvidita 1 měsíc. Peníze je možné kdykoliv vybrat bez sankčních poplatků.
 • Investiční strategie - krátkodobé obchody s certifikáty na indexy DAX a EuroStoxx.
 • Cílový výnos 6 % p.a. po odečtení všech poplatků a odměn. Očekávaná výkonnost však není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
 • Kategorie rizika „nízké“ dle kategorizace strategií společnosti Colosseum, a.s.

POPLATKY A ODMĚNY


 • Odměna společnosti - poplatek za správu 0,2 % měsíčně a odměna ze zisku 19 %.
 • Klient neplatí žádné poplatky za obchody. Poplatky za obchody třetím stranám (broker, burza, clearing, regulatorní poplatky, příspěvek do Garančního fondu), poplatky za konverze, poplatky za převody prostředků a všechny další poplatky spojené s investováním platí společnost Colosseum z poplatku za správu.
 • Jednorázový vstupní poplatek dle ceníku.
 • Žádné výstupní nebo další zde neuvedené skryté poplatky.

KLIENTSKÝ ÚČET


 • Zákazník podepíše Smlouvu se společností Colosseum, vyplní investiční dotazník a převede prostředky na klientský účet v ČSOB.
 • Během několika dní je mu zřízen individuální portfoliový účet na jeho jméno a je zahájeno investování. Zákazník nezadává žádné pokyny k obchodování a investování od něj nevyžaduje žádné časové ani jiné nároky.
 • Následně je zákazník informován výpisy z účtu a zprávou portfolio manažera měsíčně zabezpečeným e-mailem. V případě zájmu má zákazník možnost se kdykoliv obrátit na svého finančního konzultanta.
 • Výběry je možné provést kdykoliv bez poplatku. Společnost má jeden měsíc na vhodné uzavření otevřených obchodů, vypořádání a zaslání prostředků na zvolený bankovní účet zákazníka.
 • Klientské prostředky jsou segregovány (vedeny odděleně) od prostředků společnosti Colosseum, a.s. a brokerů.


 - RIZIKO PROTISTRANY

1) V čem riziko spočívá?

Certifikáty jsou emitovány finančními institucemi, převážně bankami. V případě úpadku banky může dojít k nedodržení závazků vyplývajících z certifikátu.

2) Jak riziku předcházíme?

Výběr výhradně emitentů s nejvyšším ratingem, banky „too big to fail“, např. Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, BNP Paribas. Emitenti, jejichž certifikáty obchodujeme, mají obvykle rating vyšší než Česká republika. Diverzifikace – dle interních metodik nemůže být v certifikátu jednoho emitenta alokováno více než 25 % portfolia.


 - MĚNOVÉ RIZIKO

1) V čem riziko spočívá?

Investování probíhá na zahraničních trzích v Evropě. Certifikáty jsou obchodovány v eurech. Kolísání měnového kurzu EURCZK by při nezajištění měnového rizika mohlo mít negativní vliv na výkonnost strategie měřeno v CZK. Například pokud by ČNB ukončila měnovou intervenci, pak by skokové posílení CZK oproti EUR mohlo výrazně snížit výnosy dosažené v EUR.

2) Jak riziku předcházíme?

Prostřednictvím řízení zůstatků v jednotlivých měnách a hedgingu měnovými forwardy a swapy EURCZK portfolio zajišťujeme proti měnovému riziku. Základní měna strategie je česká koruna a v té počítáme hodnotu účtu a odměny ze zisku.


 - TRŽNÍ RIZIKO

1) V čem riziko spočívá?

V důsledku kolísání kurzů podkladových aktiv – indexů DAX a EuroStoxx se vyvíjejí ceny námi nakoupených certifikátů.

2) Jak riziku předcházíme?

Certifikáty, do kterých investujeme, jsou vypsány na celý akciový index nejlepších evropských blue chip společností. Diverzifikace v jediném certifikátu představuje 30 společností v indexu DAX, resp. 50 společností v indexu EuroStoxx. Propad nebo dokonce úpadek jediné společnosti tak nepředstavuje zásadní riziko jako v případě bonusových certifikátů vypsaných na portfolio akcií jednotlivých společností. 

Pravidla pro řízení rizik nám předepisují držet část portfolia jako rezervu v hotovosti a investovat do jednoho certifikátu na jeden index maximálně omezenou část portfolia. 

Jen část portfolia mohou tvořit certifikáty, jejichž výnos by byl negativně ovlivněn poklesem akciového trhu. Část portfolia tvoří reverz bonus certifikáty, které při poklesu trhu naopak profitují (odtud název Straddle).

Každý otevřený obchod má nastaveny Stop Loss úrovně, na kterých se pozice uzavírá. Nedochází tak ke ztrátě celé hodnoty certifikátu, ale předem definované částky.


Bližší informace k podmínkám, za kterých je služba zákazníkům poskytována, jsou vymezeny v rámcové smlouvě o poskytování investičních služeb a obchodních podmínkách, které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Cílový výnos není zárukou konkrétní výše budoucích výnosů. Informace o rizicích vizSmluvní dokumentace.