FUTURES | OPCE

KOMODITY- FUTURES

Futures je smluvní ujednání o koupi nebo prodeji určité komodity nebo finančního nástroje za předem danou cenu ke konkrétnímu datu v budoucnosti.

Futures kontrakty mohou být uzavírány na řadu nejrůznějších aktivit tradičních komodit jako je soja, kukuřice, káva až po úrokové míry, vládní dluhopisy, akciové indexy či energie.


Účel komoditních trhů

Obchodníci otevírají pozice ve futures kontraktech ze tří základních důvodů:

  • hedging (zajištění) – futures kontraktem je možné zajistit svou otevřenou spotovou pozici, neboli pozici v podkladovém aktivu; zisky/ztráty plynoucí z otevřených pozic v podkladovém aktivu a futures kontraktu se pak vyvíjejí zrcadlově obráceně.
  • spekulace – s futures kontrakty je možné spekulovat na vzestup (v případě kupujícího futures, long pozice) i na pokles (v případě prodávajícího futures, short pozice);
  • arbitráž – je možné využívat cenových diferencí nejen na různých trzích – teritoriálně ale i v čase (náklady na držbu/cost of carry);

Výhody futures obchodování

  • likvidní trh
  • možnost obchodovat kontrakty na komodity (energie, drahé kovy, obilniny, softs atd.), akciové indexy (např. S&P 500, Russell, DAX, Nikkei), měny (Dollar index, euro, švýcarský frank, australský dolar…) nebo úrokové míry (T-notes, 3M Eurodollar, Short Sterling, Bundy, JGB a mnoho dalších).
  • Obchodování na více než 100 trzích ve 20ti zemích světa
  • Možnost zadávání limitů, stop-limit příkazů, stop příkazů a market příkazů,  prostřednictvím trading desku
  • Možnost pákového efektu