Asset management


Pokud nemáte čas řídit své portfolio samostatně, můžete využít některou ze strategií Asset Managementu.

Vaše prostředky bude společnost obhospodařovat na individuálním účtu - zcela transparentně. 

Samozřejmostí jsou pravidelné výpisy z účtu a motivace portfolio manažerů na Vašem zisku. To vše při měnovém zajištění do CZK.

Dle Vašich individuálních požadavků si můžete zvolit jednu nebo více strategií a oddělení Asset management poté automaticky obchoduje dle dané strategie. Klient má samozřejmě neustálý přehled o realizovaných obchodech a stavu účtu. Využít můžete kdykoliv také konzultace s Vaším osobním finančním konzultantem.


  1. Zvolte si svůj požadovaný výnos a míru rizika. 
  2. Nenechte si utéct zajímavé investiční příležitosti z celého světa. 
  3. Vyberte si akcie, certifikáty nebo komodity.

Portfolio manažeři zajišťují správu Vámi zvoleného programu a Vy se po celou dobu investice nemusíte o nic starat. Samozřejmostí jsou pravidelné výpisy z účtu zasílané e-mailem a možnost analyzovat průběh investice s Vaším finančním konzultantem, na kterého se můžete kdykoliv v případě potřeby obrátit.


  1. neplatíte žádný výstupní poplatek
  2. žádné sankce za nedodržení investičního horizontu
  3. motivace k obchodování s pozitivním výsledkem


Investiční strategie


European Straddle


Strategie je založena na obchodování s certifikáty na německý akciový index DAX a evropský akciový index EuroStoxx. Nakupují se diskont, bonus a reverz bonus certifikáty těsně před splatností – 1 až 3 měsíce. Tím lze dosáhnout vysoce pravděpodobný a pravidelný příjem v řádech desetin procent měsíčně. Strategie může dosahovat výnosu při rostoucím akciovém trhu, stagnujícím akciovém trhu i mírně klesajícím akciovém trhu.


invest equity

Základem investiční strategie je aktivní řízení váhy jednotlivých aktiv – akcie, dluhopisy, hotovost, případně i short pozice. Při výběru jednotlivých akcií je klíčová fundamentální analýza příslušné firmy a v taktické části portfolia se přihlíží rovněž k technické a behaviorální analýze pro načasování obchodů. Strategie je založena na investování do blue chip akcií obchodovaných v USA a Evropě, akciových, dluhopisových a dalších ETF. K výkonnosti založené na růstu cen akcií přispívá rovněž výnos z vyplácených dividend v rozsahu jednotek procent ročně navíc.


komoditní strategie


Cílem investiční strategie je profitovat na příležitostech komoditního trhu prostřednictvím tří investičních metod, které se vzájemně doplňují: komoditní spready, následování trendů a vypisování opcí. Metoda komoditních spreadů využívá opakujícího se sezónního chování cen některých komodit, vztahu cen různých komodit nebo vztahu různých termínů dodání stejné komodity. Metoda následování trendů je dlouhodobě nejúspěšnější metoda komoditního investování a umožňuje participovat jak na rostoucích, tak i klesajících trendech cen komodit. Metoda vypisování opcí je ideální do období, kdy se na trhu nic neděje a její přednost je možnost vydělávat i na stagnujícím trhu a tím vhodně doplňuje ostatní dvě metody. Uvedené tři metody jako celek tak mají možnost dosahovat úspěchu při různých podmínkách na trhu: rostoucích cenách, klesajících cenách i stagnujících cenách.